zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

→ RESULTATEN

De verrichtingen voor het tellen van de stemmen zijn afgerond. Op deze site kan u de resultaten raadplegen voor elke gemeente, elke lijst en elke kandidaat.

Tienduizenden bezoekers hebben de afgelopen dagen deze website geraadpleegd. We danken u voor uw vertrouwen. Het is voor het eerst dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast was met de organisatie van de verkiezingen. Om de site te optimaliseren voor de volgende verkiezingen kan u ons gerust uw opmerkingen en suggesties bezorgen.

News

30 november 2006
De broncodes zijn online beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen de broncodes downloaden die werden gebruikt in het kader van het elektronisch stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
28 september 2006
Als u hier klikt, wordt er een toepassing geopend waarmee u uw stembureau kan lokaliseren. U hoeft slechts tweemaal te klikken: kies eerst uw gemeente en daarna het stembureau dat u zoekt; de ligging zal op de kaart verschijnen. Gebruik de zoom om u makkelijker te oriënteren.
28 september 2006
Raak op uw eigen tempo vertrouwd met het elektronisch stemmen!

Faq's

Aan wie kan ik volmacht geven?
U kunt een volmacht geven aan eender welke gemeenteraadskiezer. Er is geen beperking meer tot familieleden, zoals die vroeger bestond. Het is zelfs zo dat de persoon aan wie men een volmacht geeft niet in de gemeente moet wonen, waar hij de stem via volmacht moet uitbrengen. Wel kan één persoon niet meer dan één volmacht krijgen. En bovendien moet de mandataris zijn stem uitbrengen in het stembureau waar de volmachtgever normaal moet gaan stemmen.
Het is enkele maanden geleden dat ik mijn naturalisatie heb aangevraagd. Ik ben niet zeker van het resultaat. In ieder geval wil ik gaan stemmen. Moet ik me inschrijven of moet ik wachten?
Indien de naturalisatieprocedure niet tijdig afgerond is, word je niet beschouwd als kiezer. In dit geval is het dus aangewezen een aanvraagformulier tot inschrijving op de kiezerslijst in te dienen voor 1 augustus 2006.
Alle FAQs »