zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

Wie mag stemmen?

In deze sectie :

Het stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen is sinds 2000 een feit voor alle Europeanen.

Vandaag wordt dat ook zo voor iedere burger uit een Staat buiten de Europese Unie die al minstens 5 jaar in België woont.

Opgelet : de uiterste datum voor inschrijving op de kiezerslijst, zijnde 31 juli 2006, is verstreken. Het is dus niet meer mogelijk zich als kiezer te laten inschrijven voor de gemeentraadsverkiezingen van 8 oktober 2006.