zondag 8 oktober 2006
Elections Communlaes 2006 / Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Français | Nederlands

 
Simulatie elektronisch stemmenvote electronique
Stemmen bij volmacht
In sommige gevallen kunt u een vertrouwenspersoon vragen in uw plaats te gaan stemmen.
» Meer hierover
» Het volmachtformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat van de Europese Unie.
Vergeet niet vóór 31 juli 2006 als kiezer in te schrijven.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

U bent onderdaan van een Staat buiten de Europese Unie.
Indien u al minstens 5 jaar in België verblijft, kunt u bij de gemeenteraads-
verkiezingen gaan stemmen. Lees hier welke uw rechten zijn en welke formaliteiten u dient te vervullen.
» Meer hierover
» Het inschrijvingsformulier downloaden

 

De stemming

De verkiezingen vinden plaats op 8 oktober. Maar daar komt meer bij kijken dan alleen maar een stem uitbrengen. In dit onderdeel kunt u lezen hoe u geldig kunt stemmen. Tevens komt u hier meer te weten over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om bij de verkiezingen kiezer of kandidaat te zijn.

Daarnaast leest u op de volgende pagina's hoe de stemming praktisch georganiseerd wordt.